Tôn trọng văn hoá sẽ mang lại lợi ích kinh doanh
08/10/2010
Bạn biết gì về văn hóa công ty Mỹ và Nhật?
08/10/2010

Vai trò của văn hóa công ty

Công ty là một tổ chức kinh doanh, nó không chỉ có máy móc vốn liếng của chủ nhân mà còn có những con người. Công ty quy tụ nhiều người và hoạt động giống như một người (đầu vào, đầu ra, lãi lỗ….). Nó cũng phải có một triết lý để soi sáng cho những hoạt động của nó. Người ta thường gọi triết lý của công ty là văn hóa của công ty. Vậy văn hóa công ty hướng dẫn mọi người trong công ty quên đi triết lý sống của cá nhân mình để làm việc cho những mục đích chung của công ty. Và những mục đích chung kia được gọi là các giá trị. Chúng là một niềm tin được chia sẻ giữa những người trong công ty với nhau.

Vai trò của văn hóa công ty

Con người không chỉ có bàn tay để làm việc theo những quy định nào đó mà còn có khối óc và con tim mà không có quy định nào có thể chạm tới được. Chỉ có những giá trị, những niềm tin dược chia sẻ mới chạm đến những lĩnh vực thâm sâu này của họ được. Các giá trị được diễn đạt qua văn hóa công ty sẽ chuyển tải một mục đích chung khiến mọi người thấy bõ công khi bỏ sức vào. Do đó, nó là một động lực thúc đẩy từng người.

Đối với một công ty đã trưởng thành, văn hóa công ty là một vấn đề, bởi vì sức mạnh do tiền bạc và kỷ luật của công ty tác động lên nhân viên đã đến tột đỉnh của chúng. Chúng được áp đặt từ ngoài vào con người nên có giới hạn. Muốn đi sâu hơn nữa phải có công cụ tác động đến tâm lý và tình cảm của nhân viên. Ấy là các giá trị thể hiện qua văn hóa công ty.

Các công ty lớn trên thế giới đều có văn hóa. được chia sẻ tạo nên văn hóa riêng của tổ chức này. Nó là những sự chấp nhận được sắp xếp thành một câu để giúp mọi người xác định mình là ai và phải làm việc thế nào. Khác với đạo đức, các giá trị của một công ty chỉ là những sự tin tưởng sâu xa mà thôi và có những người nào đó sẽ không đồng ý. Người ta không phân biệt sự hơn kém. hay dở của các giá trị ở trong những công ty khác nhau, mà chỉ quan tâm đến yêu cầu là những giá trị nào thích hợp nhất giúp cho công ty đạt được những mục đích của nó.

Chẳng hạn một hãng máy bay có chiến lược cạnh tranh là giá vé thấp. Họ định nghĩa dịch vụ của họ là “đối xử với khách hàng một cách nồng nhiệt và thân thiện”. Để cung cấp được một dịch vụ như thế, họ xác định người đóng vai trò chính là các nhân viên. Nếu nhân viên hạnh phúc, thỏa mãn, tận tâm và năng nổ thì họ sẽ chăm sóc khách hàng tốt. Khi khách hàng thấy sung sướng thì họ sẽ quay trở lại. Vậy văn hóa của công ty là làm sao giữ cho nhân viên của mình được vui sướng, thỏa mãn, tận tâm và năng nổ. Để làm, họ cử nhân viên đi học, tổ chức các buổi thi đua, hội họp, tiệc tùng.

Ở ta có một số công ty đã tạo lập văn hóa cho họ. Thí dụ, Công ty dệt Việt Thắng: “Việt Thắng cùng tồn tại và phát triển với khách hàng”, Vilube là “Lợi nhuận là quan trọng, nhưng lợi nhuận từ sản phẩm có chất lượng quan trọng hơn”, của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận là “Đặt lợi ích khách hàng vào lợi ích doanh nghiệp”.

Văn hóa của công ty sẽ tạo nên một nền nếp sinh hoạt và đối xử với nhau trong công ty. Nó giúp cho công ty vững bền khi gặp những hoàn cảnh khó khăn do nền kinh tế gây ra, giống như nền nếp của một gia đình giữ cho gia đình đó không bị chao đảo bởi thời cuộc.