Thiên Nam đạt 70,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2017
21/07/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
18/09/2017

TNA, 8 Tháng Hoàn Thành 81,8 % Kế Hoạch Lợi Nhuận Năm 2017

DSC_0065_edit
Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (TNA) đã thực hiện:

  • Doanh thu 2.664,5 tỷ đồng, đạt 83,3% so với KH năm, tăng 23,9% so với cùng kỳ 2016.
  • Lợi nhuận trước thuế 85,9 tỷ đồng, đạt 81,8% kế hoạch năm, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2016 ( đã loại phần lợi nhuận không thường xuyên).

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT cho biết để đạt được kết quả trên, BĐH đã có nhiều giải pháp để xử lý các tình huống vô cùng khó khăn của ngành sắt thép do tăng giảm giá quá nhanh, làm nhiều doanh nghiệp không trở tay kịp dẫn đến thua lỗ và TNA cũng không ngoại lệ. Với kế hoạch 4 tháng cuối năm, TNA sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017.

  • Dự án Cà Mau đảm bảo được tiến độ thực hiện và khả thi, hiện đang trong giai đoạn đền bù, giải tỏa.
  • Dự án kinh doanh phân phối sỉ ngành hàng điện máy đã chuẩn bị vào tháng 10/2017 sẽ thành lập Công ty con đưa vào hoạt động.

Với kết quả kinh doanh 8 tháng của năm đã được Công ty Kiểm toán Deloitte soát xét và Ban kiểm soát kiểm tra, trong cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/09/2017 đã nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 10% bằng tiền mặt, thời gian chi trả dự kiến tháng 10/2017.