ÔNG NGÔ HỮU HOÀN – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐƯỢC TRAO TẶNG DANH HIỆU “TOP 10 DOANH NHÂN SAO VÀNG”
04/10/2016
[Thông Báo] – Về ngày đăng ký cuối cùng
11/10/2016

Tình hình ngành thép của công ty TNA

Theo thông tin trên thị trường về tình hình chống bán phá giá sản phẩm thép mạ màu, mạ kẽm, mạ lạnh từ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ được chính phủ Mỹ chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá trong thời gian sắp tới, nếu vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thép Việt Nam.

Công ty CP TM XNK Thiên Nam là doanh nghiệp kinh doanh thương mại với doanh thu trên 90% là ngành sắt thép. Mặt hàng thép Công ty kinh doanh là thép dây wire-rod và thép lá cán nóng phục vụ cho làm ống. Công ty không xuất khẩu, chỉ bán cho cơ sở sản xuất phục vụ ngành công nghiệp cán kéo xi mạ làm bù loong, ốc vít và sản xuất thép ống cho xây dựng trong nước. Vì vậy, quy định áp thuế chống bán phá giá của chính phủ Mỹ đối với thép xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Mỹ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thép của Công ty.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC