THIÊN NAM – TOP 50 DOANH NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG XUẤT SẮC NHẤT GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
14/04/2016
Chân tình!!!
06/06/2016

Thiên Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016

Ngày 20/05/2016, Công ty CP TM – XNK Thiên Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Liên đoàn lao động Quận 10; bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư chi bộ; Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị, Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc đã báo cáo tóm tắt những kết quả kinh doanh năm 2015 cũng như trình bày những biện pháp Công ty đang tổ chức thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016. Tiếp theo, Bà Trịnh Lan Xuân – Chủ tịch Công Đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể trong năm 2015, Công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu cam kết trong Thỏa ước lao động tập thể và chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Trong năm 2016, để đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, Công đoàn cũng đã phát động thực hiện các tiêu chí xây dựng văn hóa Thiên Nam Chuyên Nghiệp – Năng động – Uy tín – Chân thành” với mong muốn xây dựng con người Thiên Nam ngày càng thích ứng tốt hơn với quá trình hội nhập và phát triển.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của người lao động liên quan đến biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh và những thay đổi trong nội dung Thoả ước lao động tập thể 2016, ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc đã giải đáp thỏa đáng, đạt được sự nhất trí cao của người lao động tại hội nghị.

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc và Bà Trịnh Lan Xuân
– Chủ tịch Công đoàn cùng ký kết Thỏa ước LĐTT năm 2016

Ông Trần Thanh Son – Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 10
phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Trần  Thanh Son – Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 10 và Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM XNK Thiên Nam.

Hội nghị đã bầu các thành viên đối thoại năm 2016

Ban Lãnh đạo Công ty và cán bộ quản lý chụp hình lưu niệm với
đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động Quận 10 tham dự Hội nghị

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với phần biểu quyết 100% ý kiến nhất trí thông qua Nghị quyết về các báo cáo đã được trình bày trước Hội nghị và các nội dung trong bản Thỏa ước lao động tập thể năm 2016.