Thiên Nam chia tay cán bộ nghỉ hưu
12/05/2015
Thiên Nam đến thăm nhà Cán bộ hưu trí
26/05/2015

Thiên Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015

Ngày 15/05/2015, Công ty CP TM – XNK Thiên Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên, bà Nguyễn Thị Hiệp – Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Tại Hội nghị, Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc đã trình bày những biện pháp Công ty đang tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015. Tiếp theo, Bà Trịnh Lan Xuân – Chủ tịch Công Đoàn Công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể trong năm 2014, Công ty đã thực hiện đầy đủ và vượt các chỉ tiêu cam kết trong Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách đối với người lao động. Đồng thời, các tiêu chí thi đua của Công đoàn phát động trong năm 2015 đã được tất cả công đoàn viên Cty đăng ký 100% quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí này để xây dựng tốt văn hoá Công ty.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của người lao động liên quan đến biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh và những thay đổi trong nội dung thoả ước lao động tập thể 2015, ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc đã giải đáp thỏa đáng, đạt được sự nhất trí cao của người lao động tại hội nghị.

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc và Bà Trịnh Lan Xuân
– Chủ tịch Công đoàn cùng ký kết Thỏa ước LĐTT năm 2015

Ông Nguyễn Văn Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn
Tổng Công ty TM Sài Gòn phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Văn Đức – Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và Bà Nguyễn Thị Hiệp – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM XNK Thiên Nam.

Trong Hội nghị đã bầu các thành viên đối thoại năm 2015

Ban Lãnh đạo Công ty và CBNV chụp hình lưu niệm với
đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tham dự Hội nghị

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với phần biểu quyết 100% ý kiến nhất trí thông qua Nghị quyết về các báo cáo đã được trình bày trước Hội nghị và các nội dung trong bản Thỏa ước lao động tập