Thị trường thép nhiều biến động
04/10/2017
Bảo mật thông tin
11/10/2017

THIÊN NAM thực hiện 90,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Ngày 6/10/2017 Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam đã họp sơ kết hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2017. Trong quý 3 tình hình kinh doanh không thuận lợi, giá thép tăng giảm không ổn định, ngành hàng CNP đang ở mùa thấp điểm. Tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị và linh hoạt tận dụng mọi thời cơ của thị trường nên kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 của Công ty vẫn đạt được kết quả khả quan:

– Doanh thu thực hiện 2.902 tỷ đồng, đạt 90,7% kế hoạch năm 2017.

– Lợi nhuận trước thuế thực hiện 95 tỷ đồng, đạt 90,5% kế hoạch năm 2017.

Nhân dịp này Ban Tổng Giám đốc khen thưởng 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào hiệu quả chung của đơn vị.

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng GĐ trao thưởng cho Ông Nguyễn Viết Đông – Kế toán khối tự doanh sắt thép