Một năm vì cộng đồng của CBNV Thiên Nam
22/12/2017
Công ty CP TM – XNK Thiên Nam Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất năm 2017 và 10 năm liên tiếp nằm trong Top VNR500
22/01/2018

Thiên Nam họp giao kế koạch kinh doanh năm 2018

Ngày 02/01/2018 là ngày làm việc đầu tiên của năm 2018, Ban Lãnh đạo Công ty CP TM XNK Thiên Nam đã tổ chức buổi làm việc với toàn thể Giám đốc, Phó GĐ các Công ty con và Quản lý các phòng ban Công ty để giao kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Tại hội nghị này, Ban lãnh đạo Công ty đã đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2017, cũng như thảo luận, trao đổi những thuận lợi, khó khăn, thách thức mà các đơn vị phải thực hiện trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 – năm đầu tiên của nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị (2018-2022).

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT và Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc
động viên, giao nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho các đơn vị