Thiên Nam tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con em CBNV
06/06/2017
TNA, 8 Tháng Hoàn Thành 81,8 % Kế Hoạch Lợi Nhuận Năm 2017
11/09/2017

Thiên Nam đạt 70,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2017

DSC_0012 _ edit

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm:

  • Doanh thu thực hiện 2.110 tỷ đạt 66% kế hoạch doanh thu cả năm.
  • Lợi nhuận trước thuế thực hiện 73,7 tỷ đồng,  đạt 70,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã chủ động dự trữ nguồn hàng cho ngành hàng sắt thép nên đã có kết quả rất khả quan; trong ngành bất động sản, Công ty nắm bắt tốt thị trường và chọn những dự án khả thi để đầu tư mang lại kết quả rất tốt, tăng trưởng so với cùng kỳ 64%. Mảng kinh doanh bánh kẹo công nghệ phẩm tuy bị cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn đảm bảo đạt được mức kế hoạch đề ra.

TNA kỳ vọng sẽ vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV Công ty.