Thiên Nam và hành trình 15 năm phát triển bền vững
24/11/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NAM TẶNG QUÀ ĐỒNG BÀO NGHÈO XÃ HIẾU TRUNG , HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH.
24/12/2015

THIÊN NAM ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Ngày 04/12/2015, Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 và luỹ kế 11 tháng, Thiên Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015. Cụ thể như sau:

–  Doanh thu 2.154 tỷ đồng, vượt 22% KH năm, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2014

–  Lợi nhuận 70,1 tỷ đồng, vượt 16,8% KH năm, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV trong tình hình thị trường kinh doanh năm 2015 còn nhiều khó khăn: giá mặt hàng thép dây liên tục giảm; nhiều thủ tục, quy định mới của nhà nước làm tăng chi phí và thời gian nhận hàng cho việc nhập khẩu ngành hàng sắt thép của Công ty; sức mua mặt hàng công nghệ phẩm giảm sút; tỷ giá ngoại tệ tăng đột biến làm giảm lợi nhuận…

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã tận dụng mọi cơ hội, thời cơ, mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, tiết giảm tối đa chi phí, đồng thời có những chiến lược, sách lược và quyết định kịp thời trong kinh doanh … để hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông giao.

Đóng góp vào thành tích chung của Công ty, 100% đơn vị phòng ban đều đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015 của đơn vị trước thời hạn 01 tháng. Ghi nhận những thành tích ấy, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đã khen thưởng 05 tập thể hoàn thành vượt kế hoạch được giao trước thời hạn là:

–   Khối Văn phòng Công ty

–   Ban Quản lý toà nhà

–   Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam

–   Khối Kinh doanh Sắt thép

–   Ban Quản lý Dự án.

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT khen thưởng
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam và Khối Kinh doanh Sắt thép
đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 trước thời hạn

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc khen thưởng
các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch năm 2015 trước thời hạn