Thiên Nam tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm thành lập (1/11/2000 – 01/11/2014)
04/11/2014
Thiên Nam báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2013
11/12/2014

THIÊN NAM ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

Ngày 05/12/2014, Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11; sau 11 tháng, Thiên Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2014. Cụ thể như sau:

–  Doanh thu 1.444,8 tỷ đồng, vượt 3,2% KH năm.

–  Lợi nhuận 47,5 tỷ đồng, vượt 5,5% KH năm.

Tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV trong tình hình thị trường rất nhiều khó khăn, đặc biệt đối với mặt hàng thép dây năm nay giá liên tục giảm sâu, trong khi chi phí gia tăng đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh – nhưng sau 11 tháng, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông giao. Tháng 12 còn lại, Ban điều hành đưa ra mục tiêu phấn đấu sẽ vượt 11% kế hoạch lợi nhuận của năm 2014. Cũng trong buổi họp, Tổng Giám đốc đã khen thưởng 3 tập thể hoàn thành vượt kế hoạch được giao trước thời hạn 1 tháng là Khối Văn phòng Công ty, Ban Quản lý toà nhà và Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc khen thưởng
các Tập thể đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014