Thiên Nam tổ chức họp mặt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Ngôi nhà yến – số 488 Hoàng Hữu Nam Phường Long Bình Quận 9, TP HCM
10/03/2015
Công ty Thiên Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
31/03/2015

THIÊN NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 2/2015

Ngày 06/03/2015, Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2/2015. Mặc dù trong tháng 2 có thời gian nghỉ Tết nguyên đán kéo dài, nhưng trước tết Công ty đã chủ động nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt các mặt hàng Công nghệ phẩm là tháng cao điểm của thời vụ – nên kết quả kinh doanh vẫn đạt được tiến độ kế hoạch đề ra:

–  Doanh thu tháng 2: 128,26 tỷ đồng; luỹ kế 2 tháng: 326 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch Quý I.

–  Lợi nhuận trước thuế tháng 2: 5,78 tỷ đồng; luỹ kế 2 tháng: 14,16 tỷ đồng, đạt 112,4% so với kế hoạch Quý I.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 02/2015