Thông Tin Các Giải Thưởng Năm 2013 Của Công Ty Cp TM XNK Thiên Nam Và Tổng Giám Đốc Công Ty – Ông Ngô Hữu Hoàn
14/02/2014
Thiên Nam báo cáo kết quả kinh doanh tháng 2/2014 và chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
11/03/2014

Thiên Nam báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1/2014

Ngày 14/02/2014, Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1/2014. Mặc dù tháng 1 là tháng phục vụ tết, chỉ thuận lợi cho các mặt hàng tiêu dùng, không thuận lợi cho ngành hàng kinh doanh sắt thép, nhưng Công ty đã chủ động trong kinh doanh, tận dụng mọi cơ hội nên đã đạt kết quả kinh doanh rất khả quan ở tháng đầu năm 2014:

–  Doanh thu: 94 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 91.2%.

–  Lợi nhuận trước thuế: 5,07 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 113.3%.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01/2014