THIÊN NAM ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014
10/12/2014
THIÊN NAM TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH TÒA NHÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG TẠI 277B CÁCH MẠNG THÁNG TÁM QUẬN 10
15/12/2014

Thiên Nam báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2013

Ngày 06/12/2013, Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11 với số liệu cụ thể như sau:

–  Doanh thu tháng 11: 154,8 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng: 1.442 tỷ đồng, vượt 31% so với kế hoạch năm.

–  Lợi nhuận trước thuế tháng 11: 4,35 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng: 44,41 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch năm.

Cũng trong buổi họp, Tổng Giám đốc đã khen thưởng danh hiệu cá nhân tiêu biểu trong tháng:

–   Ông Đặng Văn Tính – Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm sắt thép Long An: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải quyết số lượng lớn hàng tồn kho;

Ông Trần Quỳnh – Nhân viên giao nhận XNK: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong tháng đã giải quyết nhận nhanh 13 lô hàng, giúp Công ty cung ứng hàng kịp thời cho khách hàng, giảm chi phí lưu bãi.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11

Tổng Giám đốc khen thưởng hai cá nhân tiêu biểu tháng 11/2013