TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY

Phấn đấu trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững trong ba lĩnh vực kinh doanh chủ lực:

+ Kinh doanh sắt thép

+ Phân phối hàng công nghệ thực phẩm ngoại nhập

+ Kinh doanh bất động sản

  • cctn.com.vn
  • nguyenminh
  • vietinbank
  • HSBC
  • Argibank
  • BIDV
  • maritimebank
  • vpbank
  • AB Bank
  • theptoanthang