Mặt bằng 277B Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10
22/11/2016
Thép tấm
22/11/2016

Thép hình xây dựng

H, U, I, ống tròn đen hoặc mạ kẽm, hộp, … dùng trong kết cấu xây dựng công nghiệp và dân dụng