Thép tấm
22/11/2016
Kẹo Cavendish & Harvey (Đức)
23/01/2017

Thép lá cuộn (cán nóng và cán nguội)

Phục vụ cho ngành sản xuất ống, tôn lợp, đóng tàu, sản xuất các đồ dùng công nghiệp, cơ khí chế tạo máy, xây dựng công nghiệp và gia dụng