Mặt bằng 7 – 9 Lý Thái Tổ, P.4, Q.10
16/11/2016
Mặt bằng 192 – 198 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10
16/11/2016

Mặt bằng 355 – 365 Ngô Gia Tự, P.3, Q.10

– Diện tích sử dụng: hơn 2.000m2

– Hiện đang cho thuê làm Bệnh viện  Mắt Việt Hàn