Năm 2013
13/04/2017
Năm 2009
13/04/2017

Cờ truyền thống do UBND TPHCM trao tặng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty