Công ty Thiên Nam đầu tư 30% vốn vào dự án tại Cà Mau
04/04/2017
Thiên Nam đạt gần 50% kế hoạch lợi nhuận năm trong Quý I/2017
11/04/2017

Công ty Thiên Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Vào lúc 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam  đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Năm 2016 Thiên Nam đã hoàn thành vượt bậc tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tài chính: So với năm 2015 doanh thu tăng 1,5 lần, lợi nhuận tăng 2 lần, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tăng 2 lần, cổ tức tăng 1,5 lần. Chính trên thành quả đó, HĐQT đã trình ĐH thông qua phương án thưởng 2 triệu cổ phiếu cho cổ đông và 1 triệu cổ phiếu cho CB lãnh đạo và quản lý.

Vì vậy, trong thảo luận, các cổ đông đã đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự năng động, bản lĩnh của Ban điều hành và sự nỗ lực của toàn thể CBNV đã giúp Công ty vượt qua những khó khăn của thị trường để hoàn thành vượt bậc tất cả các chỉ tiêu năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, cổ đông cũng đặt sự tin tưởng cao đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2017. Cổ đông rất hoan nghênh phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty thưởng cổ phiếu cho cổ đông) cũng như phương án thưởng cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty. Điều này giúp duy trì sự ổn định trong đầu tư của cổ đông và tạo nên sự gắn bó lâu dài của CB lãnh đạo, quản lý đối với Thiên Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua Nghị quyết và các nội dung mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình Đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội:


Gặp gỡ trước giờ khai mạc Đại hội

Chủ tọa đoàn Đại hội

Ông Vương Quang Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

 Ông Nguyễn Quang Hoà  – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo về dự án Cà Mau

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT báo cáo nội dung các tờ trình trước Đại hội

 

Cổ đông tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại Đại hội

Chủ tọa đoàn giải trình và tiếp thu các ý kiến của cổ đông

Biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Sự đồng tâm của HĐQT