Thiên Nam tổ chức họp mặt mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
11/03/2016
Công ty Thiên Nam tổ chức sơ kết và khen thưởng quý I năm 2016
12/04/2016

Công ty Thiên Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 03 năm 2016, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam  đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM với sự tham dự của 181 cổ đông, đại diện cho 6.421.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,88% trên 7.655.046 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Trong thảo luận, các cổ đông đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự năng động, sáng tạo của Ban điều hành đã giúp Công ty vượt qua những khó khăn của nền kinh tế để hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, cổ đông cũng đặt sự tin tưởng cao đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2016, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 60% so với thực hiện năm 2015. Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ đông hết sức hoan nghênh và coi đó là cơ hội cho cổ đông được tiếp tục đầu tư vào Công ty, nâng cao sự tin tưởng của các nhà đầu tư và giúp nâng cao giá trị thương hiệu của cổ phiếu TNA trên sàn chứng khoán HOSE.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua Nghị quyết và các nội dung mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình Đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội:

Gặp gỡ trước giờ khai mạc Đại hội

Chủ tọa đoàn Đại hội

Ông Vương Quang Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo

kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Quang Hoà  – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

và phương hướng năm 2016

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT báo cáo nội dung các tờ trình trước Đại hội

Cổ đông tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại Đại hội

Chủ tọa đoàn giải trình và tiếp thu các ý kiến của cổ đông

Biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Sự đồng tâm của HĐQT & Ban KS