THIÊN NAM BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THÁNG 2/2015
10/03/2015
Chi bộ Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam tổ chức Đại hội đảng viên Nhiệm kỳ V (2015 – 2020)
15/04/2015

Công ty Thiên Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Vào ngày 28 tháng 03 năm 2014, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (mã chứng khoán TNA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Lotus A, lầu 1, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM với sự tham dự của 179 cổ đông, đại diện cho 6.749.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,37% trên 7.999.749 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

 

Ông Ngô Hữu Hoàn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội: năm 2014 Thiên Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao: Tổng doanh thu đạt 1.644,6 tỷ đồng vượt 17,5% KH; lợi nhuận trước thuế 50,9 tỷ đồng, vượt 13,2% KH. Về kế hoạch năm 2015, mặc dù tình hình thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty xây dựng kế hoạch phấn đấu là: Tổng doanh thu 1.760 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014.

 

Thảo luận tại Hội trường, các cổ đông đã đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự năng động, sáng tạo của Ban điều hành đã giúp Công ty vượt qua những khó khăn của nền kinh tế và hoàn thành vượt mức KH kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình Đại hội. Đồng thời, cổ đông đã cũng đặt sự tin tưởng cao đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2015.

 

Một số hình ảnh Đại hội:

Gặp gỡ trước giờ khai mạc Đại hội

Chủ tọa đoàn Đại hội

Ông Vương Quang Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Quang Hoà  – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc báo cáo

kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng năm 2015

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT báo cáo dung nội các tờ trình trước Đại hội

Cổ đông tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại Đại hội

Chủ tọa đoàn giải trình và tiếp thu các ý kiến của cổ đông

Biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Sự đồng tâm của HĐQT