Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.
08/04/2014
THIÊN NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014
20/05/2014

Công ty Thiên Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Vào ngày 29 tháng 03 năm 2014, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam (mã chứng khoán TNA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Lotus A, lầu 1, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM với sự tham dự của 159 cổ đông, đại diện cho 7.056.968 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,21% trên 7.999.749 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã đánh giá cao về sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị, sự năng động nhạy bén của Ban điều hành đã vượt qua những khó khăn của nền kinh tế để hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam đã thành công tốt đẹp bằng việc tỷ lệ 100% nhất trí thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị và Ban  điều hành trình Đại hội đồng cổ đông . Đồng thời, cổ đông đã tin tưởng cao đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua và sắp tới.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Chủ tọa đoàn Đại hội

Ông Vương Quang Diệu – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Quang Hoà  – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc báo cáo

kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng năm 2014

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT báo cáo các nội dung trước Đại hội

Cổ đông tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại Đại hội

Chủ tọa đoàn giải trình và tiếp thu các ý kiến của cổ đông

Biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

Sự đồng tâm của HĐQT