Thiên Nam họp mặt tri ân nguyên lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên Công ty.
20/04/2018
Thiên Nam Tổ Chức Sơ Kết 6 Tháng Đầu Năm 2018
20/07/2018

Công Ty CP TM-XNK Thiên Nam Hoàn Thiện Bộ Máy Lãnh Đạo Cấp Cao

Ngày 18/04/2018, thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM-XNK Thiên Nam đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới của Công ty:

  1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Trang, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/04/2018.
  2. Bổ nhiệm Ông Đoàn Hải Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh kể từ ngày 16/04/2018.
  3. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Đăng Thơ giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/06/2018. Trước đó, Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám đốc Công ty cũng trao quyết định bổ nhiệm Bà Đăng Thơ giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 10/04/2018.

Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm
cho Bà Trần Thị Minh Trang
Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm
cho Ông Đoàn Hải Nam
Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty trao quyết định bổ nhiệm
cho Bà Phạm Thị Đăng Thơ

Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT chụp hình lưu niệm
cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty