THIÊN NAM TỔ CHỨC NGHỈ MÁT ĐỊNH KỲ CHO CBNV NĂM 2016
21/06/2016
[Thông Báo] – Báo cáo tài chính & hợp nhất quý II năm 2016
20/07/2016

6 tháng đầu năm 2016, Thiên Nam tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi so với cùng kỳ

Ngày 08 tháng 07 năm 2016, Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh, đồng thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế phục hồi chậm, tốc độ tăng GDP 5,52% không cao so với cùng kỳ năm trước; riêng về ngành sắt thép vẫn còn gặp nhiều khó khăn, diễn biến thị trường giá cả biến động bất thường. Tuy nhiên, do Công ty đã chủ động nguồn hàng và có phương án kinh doanh linh hoạt… nên kết quả doanh thu, lợi nhuận vượt tiến độ kế hoạch đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng cao.

– Doanh thu thực hiện 1.681,3 tỷ đồng, đạt 67,3% kế hoạch năm, tăng 65,4% so với cùng kỳ 2015.

– Lợi nhuận trước thuế thực hiện 67,4 tỷ đồng, đạt 58,6% kế hoạch năm, tăng gấp đôi (202,3%) so với cùng kỳ 2015.

Ghi nhận công sức của các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp vào thành tích chung toàn Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016, lãnh đạo Công ty đã khen thưởng:

* 02 Tập thể Xuất sắc:

1. Tập thể CBNV Khối Văn phòng Công ty.

2. Tập thể CBNV Khối Tự doanh sắt thép.

* 02 Tập thể biểu dương:

– Tập thể CBNV Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.

– Tập thể CBNV Ban Quản lý Tòa nhà.

* 04 cá nhân xuất sắc và 01 cá nhân tiêu biểu:

1. Ông Ngô Anh Tâm – Phó GĐ kinh doanh khu vực 2.

2. Ông Trương Vĩnh Khoa – Nhân viên KD khu vực 1.

3. Ông Trần Quỳnh – Nhân viên giao nhận Phòng XNK

4. Ông Trần Vinh Quang – Nhân viên nghiệp vụ Phòng XNK

5. Ông Trần Thiện Thanh – Giám đốc Kinh doanh Khu vực 2

Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty khen thưởng các tập thể xuất sắc & biểu dương 6 tháng đầu năm 2016

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám đốc Công ty khen thưởng các cá nhân xuất sắc 6 tháng đầu năm 2016

Ngoài ra, Khối Tự doanh Sắt thép cũng đã khen thưởng cho 01 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung của Khối là ông Trần Thiện Thanh – Giám đốc Kinh doanh Khu vực

Ông Vương Quang Hào  – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh khen thưởng cá nhân tiêu biểu

Bên cạnh đó, toàn thể CBNV đã cùng hào hứng tham gia thi đố tìm hiểu về các hoạt động của Công ty với nhiều thông tin cập nhật về tình hình kinh doanh và các hoạt động văn hóa tại Công ty.

CBNV hào hứng thảo luận và trả lời câu hỏi

Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng GĐ tặng quà cho Đại diện các đội chơi